REPREZENTAČNÍ PLÁN  - ŠIRŚÍ VÝBĚR


Koordinace skokových výjezdů a podpora

– Jan Matuška (mobil: 602 358 582 / e-mailkomise.pony@cjf.cz)

Koordinace drezurních výjezdů a podpora

– Bc. Šárka Charvátová (mobil: 739 696 563 / e-mail: sarchar@centrum.cz)

 

Upozornění, že stále platí a je vyžadováno dodržování níže uvedené směrnice !!!

 

Směrnice pro účast pony na závodech CSI, CSIP, CSIOP, CDI, CDIP, CDIOP

 

Za přihlášku na mezinárodní závody pony odpovídá vždy zákonný zástupce jezdce (VP čl. 118 odst. 3., 4.2.) – rodič, zákonný zástupce, odpovědná osoba a musí obsahovat jméno trenéra či instruktora připravující danou dvojici – dospělá osoba s platnou licencí ČJF na příslušný rok a kvalifikací „Trenér II. třídy“ nebo „Trenér I.třídy“ nebo „Instruktor jezdectví“.
 
Přihláška je podávána na sekretariát ČJF a předem si zákonný zástupce, odpovědná osoba jezdce vyžádá potvrzení o splněných kvalifikačních podmínkách pro účast na tyto závody, včetně doporučení předsedy – předsedkyně komise pony.
 
Ihned po návratu ze závodů zákonný zástupce, odpovědná osoba zodpovídá za dodání  výsledků  předsedovi  –  předsedkyni  komise  pony a na  sekretariát ČJF  k zapsání výsledků do JIS.
 
Účast na závodech typu CSI, CSIP, CDI, CDIP je podmíněna:
 
  1.  doloženou výkonností dvojice na vyšší úrovni kvalifikačních limitů MČR pony pro kategorii jezdců 14-16 let (skoky), MASTERS (drezura)
  2.  zároveň absolvováním – dokončením minimálně jedněch závodů v zahraničí typu CSN, CDN srovnatelné úrovně s výsledky na vyšší úrovni kvalifikačních limitů MČR pony pro kategorii jezdců 14-16 let (skoky), MASTERS (drezura). Dosažený výsledek se vztahuje jako kvalifikační pro danou dvojici, nikoli pouze k osobě jezdce. Zákonný zástupce, odpovědná osoba musí doložit pony komisi do 14 dnů výsledky, které budou akceptovány v dané disciplíně pro následujících 12 měsíců od ukončení soutěže.
 
Účast na závodech kategorie „O“ je podmíněna dokončením soutěže „I“.
 
Tyto kvalifikační podmínky platí pro zahraniční mezinárodní závody pony CDI, CDIP a CSI, CSIP a všechny oficiální mezinárodní závody pony.
Pro mezinárodní závody pony CSI, CSIP, CDI, CDIP konané na území ČR platí, že o nominaci může zažádat prostřednictvím svého zákonného zástupce, odpovědné osoby  pony  komisi i dvojice, jejíž výkonnost odpovídá kritériím bodu  1. těchto „Pravidel“. Tzn. doloženou výkonností dvojice na vyšší úrovni kvalifikačních limitů MČR pony pro kategorii jezdců 14-16 let (skoky), MASTERS (drezura) a nemá splněn bod 2. Nominaci na mezinárodní závody pony CSI, CSIP, CDI, CDIP konané na území ČR dle výše uvedených kritérií, doporučuje komise pony.
 
Výsledek dvojice dosažený při CSI, CSIP, CDI, CDIP při závodech na území ČR dvojicí, která nemá splněny oba povinné body „Pravidel pro účast na MZ pony“ v odpovídající časové posloupnosti nutné pro start na mezinárodních závodech, nebo mimo tato platná „Pravidla pro účast na MZ pony“ (tzn. při udělení výjimky VV ČJF pro start na mezinárodních závodech na území ČR) není možné tento výsledek brát jako kvalifikační pro případnou účast na ME Pony
 
 
ME Pony – Dle platných STP
 
Nominace reprezentantů ČR všech disciplín a kategorií schvaluje Výkonný výbor ČJF na základě doporučení komise disciplíny.
 
Dvojice musí mít splněnu minimálně kvalifikaci dle STP a dle požadavků FEI v době nominace na ME. Výběr bude prováděn na základě výsledků dané dvojice dle výsledků ve FEI databázi. V potaz jsou brány soutěže CDIP, CDIOP, CSIP, CSIOP, ME a MČR. Důraz je kladen na počet startů na mezinárodních závodech, na dosažené výsledky, aktuální pořadí ve FEI žebříčku, a především na aktuální formu dané dvojice v sezoně konání ME.
 
Nominován může být pouze počet jezdců v souladu s pravidly FEI a rozpisem ME.
 
 
 
Schváleno VV hlasováním per rollam dne 13.10.2019.

 

 

 


 

Pravidla pro účast na závodech CSIP, CSIOP, CDIP, CDIOP, CCIP, CCIOP platná od 1. 7. 2013

 

Za přihlášku na mezinárodní závody pony odpovídá vždy dospělý zástupce jezdce – trenér,rodič, přihlašuje se na sekretariátu ČJF a předem si vyžádá souhlas manažerky.Ihned po návratu ze závodů tento dospělý zástupce zodpovídá za dodání výsledků manažerce. Účast na závodech typu CSIP, CDIP, CCIP je podmíněna :

 

1 .jednak doloženou výkonností dvojice na úrovni kvalifikačních limitů MČR pony pro kategorii jezdců 13-16 let,

 

2. zároveň minimálně absolvováním jedněch závodů v zahraničí typu CSN, CDN, CCN srovnatelné úrovně(nemusí být dvojice,stačí jezdec) – doložit pony komisi s výsledky ,výsledky budou akceptovány v dané disciplíně za aktuálních 12 měsíců od MČR pony předchozího roku.

 

Účast na závodech kategorie „O“ je podmíněna dokončením soutěže „I“.

Při účasti na závodech kategorie „I“ a „O“ jsou jezdci povinni dodržovat platný reprezentační řád ČJF s okamžitou platností!

 

Schváleno: Zápis komise pony 28. 4. 2013,

Schváleno: VV ČJF 23. jednání 7. 5. 2013


 

Termínový kalendář závodů CSI, CCI, CDI 2016


 

Reprezentační plán je materiál, který se bude průběžně doplňovat a aktualizovat. Pony komise bude provádět informační servis pro případné zájemce o zahraniční výjezdy.

Na webu budou k dispozici odkazy, případně rozpisy na zahraniční plánované výjezdy.

Náklady výjezdů jsou plně v kompetenci jezdců.

Je nutno dopředu hlásit plánované starty manažerce a to i na národní závody.

 

Na závody typu CSI, CDI, CCI se přihlašuje jezdec sám prostřednictvím svého trenéra na sekretariát ČJF.

Předem je nutno start schválit manažerkou.

Nelze se přihlašovat přímo pořadateli, přihlásí Vás sekretariát ČJF!

Případní další zájemci o reprezentaci se průběžně mohou hlásit manažerce.

 

Termínový kalendář závodů CSI, CCI, CDI 2013
 


Reprezentační plán 2012 - termínový kalendář 2012

Kompletní reprezentační plán pony 2012

Partneři pony sportu
Partner - ČP Styl a Skok pony 2020-2022 Partner Finále - ČP Styl a Skok pony 2022 Partner - ČP Styl pony 2012-2022 Partner - Benjamin Cupu 2015 Partner - ČP skoky pony 2020
Inzerce
INZSYS_BLOK
Inzertní systém - kategorie
1. Koně
2. Připouštění - Hřebci
3. Vybavení
4. Služby
5. Akce
6. Práce, brigády
7. Seznamka
8. Stroje
9. Ostatní a nezařazené
Nabídka bezpečnostních vest
Dance and Jump - VESTY
Jan Hauzr - VESTY
Dance and Jump - VESTY
Zde může být zrovna Vaše reklama
Fotogalerie 2008
Fotogalerie 7. kvalifikace PONYLIGA 2008 - Heroutice - 23.11.2008
Fotogalerie Finále JCHS 2008 - Zduchovice - 11.10.2008
Fotogalerie 4. kvalifikačního kola seriálu JCHS 2008 - Zduchovice - 21. 10. 2008
Fotogalerie 4. kvalifikačního kola seriálu JCHS 2008 - Zduchovice - 20. 9. 2008
Fotogalerie z premierových pony handicapů - Dražka - 13. 9. 2008
Fotogalerie z MČR pony ve skákání a drezuře Frenštát 2008
Fotogalerie z CSIJYCh /CSNP - Heroutice - 4. - 6. července 2008
Fotogalerie 3. kvalifikačního kola seriálu JCHS 2008 - Zduchovice - 7.- 8. 6. 2008

Copyright Honza Matuška 2006 - 2024
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server