ČESKÝ POHÁR ČJF v drezuře jezdců na pony 2024

Soutěže vybrané k plněné kvalifikací pro MČR PONY V DREZUŘE 2024

 


 

Termín

Místo

Pořadatel

6.-7.4.

Děpoltovice

MK0001

03_ Z1/2022 pro pony a děti - kvalifikace MČR pony jízda na pony

07_ Z5 kvalita 2023 – pro pony - Kvalifikace Český pohár v drezuře pony 8 -10 a 11 – 13 let

09A DD kvalita (2023) - pro pony - Kvalifikace Český pohár v drezuře pony 14-16 let

11_ PD/2022 - Kvalifikace Český pohár v drezuře pony Master

16_ Z1/2022 pro pony a děti - kvalifikace MČR pony jízda na pony

20_ Z4 Kvalita/2023 - pro pony - Kvalifikace Český pohár v drezuře pony 8 -10 a 11 – 13 let

22A DD kvalita (2023) - pro pony - Kvalifikace Český pohár v drezuře pony 14-16 let

24_ PD/2022 - Kvalifikace Český pohár v drezuře pony Master

7.4.

Dolní Přím

MF0168

04_ 4. Drezurní úloha Z1/2022 - kvalifikace MČR pony jízda na pony

05_ 5 Drezurní úloha DU - A/2023 - Kvalifikační soutěž ČP v drezuře pony

07_ 7. Drezurní úloha Z5/2023 - Kvalifikační soutěž ČP v drezuře pony 2024

08_ 8.. Drezurní úloha Z5/2022 - Kvalifikační soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

10_ 10. Drezurní úloha DD/2023 - Kvalifikační soutěž ČP v drezuře pony 2024

11_ 11. Drezurní úloha DD/2022 -  Kvalifikační soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

12_ 12. Drezurní úloha PD/2022 - Kvalifikační soutěž ČP v drezuře pony 2024- Masters

13_ 13. Drezurní úloha DJ/2022 -  Kvalifikační soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

13.-14.4.

Nové Zámky

MH0290

03_ Drezurní úloha Z1/2022 - Kvalifikační soutěž pro MČR v jízdě na pony 2024

04B Drezurní úloha DU-A KVALITA/2023 – kv. kolo ČP ČJF 2024 pony v drezuře

06A Drezurní úloha DD/2022 - Kvalifikační soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

06B Drezurní úloha DD KVALITA/2023 -  kv. kolo ČP ČJF pony 2024 v drezuře

11_ Drezurní úloha Z1/2022 - Kvalifikační soutěž pro MČR v jízdě na pony 2024.

12A Drezurní úloha Z5/2022 - Kvalifikační soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

12B Drezurní úloha Z5 KVALITA/2023 - kv. kolo ČP ČJF pony 2024 v drezuře

14A Drezurní úloha DJ/2022 - Kvalifikační soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

14B Drezurní úloha DJ KVALITA/2023 - kv. kolo ČP ČJF pony 2024 v drezuře

16_ Drezurní úloha PD/2022 - kv. kolo ČP ČJF pony 2024 v drezuře

20.-21.4.

Královice

MB0438

01_ Soutěž č. 1 dr. úloha stupně „Z“ - DU-A/2023 Kvalita- kval. soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

02_ Soutěž č. 2 drezurní úloha stupně „Z” – DU-A/2022 – otevřená – Kv. soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

03_ Soutěž č. 3: drezurní úloha stupně „L” – DD/2023 Kvalita - pro jezdce 8-16 let na pony, kval. soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

05_ Soutěž č. 5: drezurní úloha stupně „L” – DD/2022 – otevřená - Kv. soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

06_ Soutěž č. 6: drezurní úloha stupně "L" - PD/2022 - pro jezdce 8-16 let na pony, kval. soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

13_ Soutěž č. 13: drezurní úloha stupně „Z” – Z4/2023 Kvalita - pro jezdce 8-16 let na pony,kval soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

16_ Soutěž č. 16: drezurní úloha stupně „Z” – Z5/2022 – otevřená - kval. soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

17_ Soutěž č. 17: drezurní úloha stupně „L” – DD/2023 - pro jezdce 8-16 let na pony, kval. soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

20_ Soutěž č. 20: drezurní úloha stupně „L” – DJ/2022 - otevřená - kval. soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

27.-28.4.

Grunt Galatík Těšánky

ML0029

01_ Drezurní soutěž stupně ,,Z" - DU-A/2023 Kvalita - pro jezdce 8-16 let na pony, kvalifikační soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

03_ Drezurní soutěž stupně ,,Z" - Z4/2022 - otevřená, pro koně a jezdce bez omezení, kvalifikační soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

05_ Drezurní soutěž stupně ,,L" - DD/2023 Kvalita - pro jezdce 8-16 let na pony, kvalifikační soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

07_ Drezurní soutěž stupně ,,L" - DD/2022 - otevřená, Kv. soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

08_ Drezurní soutěž stupně ,,L" - PD/2022 - pro jezdce 8-16 let na pony, kvalifikační soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

13_ Drezurní soutěž stupně ,,Z" - Z4/2023 Kvalita - pro jezdce 8-16 let na pony, kvalifikační soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

14_ Drezurní soutěž stupně ,,Z" - Z4/2022 – otevřená – Kval. soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

15_ Drezurní soutěž stupně ,,Z" - Z5/2022 - otevřená, pro koně a jezdce bez omezení, kvalifikační soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

16_ Drezurní soutěž stupně ,,L" - DD/2022 – otevřená – Kval. soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

17_ Drezurní soutěž stupně ,,L" - DJ/2023 Kvalita - pro jezdce 8-16 let na pony, kvalifikační soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

20_ Drezurní soutěž stupně ,,L" - PJ/2022 - pro jezdce 8-16 let na pony, kvalifikační soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

5.5.

Plandry

MV0158

04_ Drezura stupně Z, DU-A Kvalita pouze pony * kv. soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

05_ Drezura stupně Z, úloha Z5/2022 * Kv. soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

06_ Drezura stupně Z, Z5 KVALITA/2023 * kv. soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

07_ Drezura stupně L, úloha DD/2022 * kv. soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

08_ Drezura stupně L, úloha DJ/2022 * kv. soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

09_ Drezura stupně FEI-L, úloha PD/2022 * kv. soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

11.-12.5.

Olomouc

MH0340

01_ 1. DU-A/2023 Kvalita- pro jezdce 8-16 let na pony, kv. soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

03_ 3. Z4/2023 Kvalita- pro jezdce 8-16 let na pony, kv. soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

04_ 4. Z4/2022 – otevřená * Kvalifikační soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

05_ 5. DD/2023 Kvalita - pro jezdce 8-16 let na pony, kv. soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

07_ 7. DD/2022 – otevřená * Kvalifikační soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

08_ 8. PD/2022 - pro jezdce 8-16 let na pony, kv. soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

16_ 16. Z5/2022 – otevřená - kval. soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

17_ 17. Z4/2023 Kvalita - pro jezdce 8-16 let na pony, kv. soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

18_ 18. Z4/2022 – otevřená * Kvalifikační soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

19_ 19. DD/2023 - pro jezdce 8-16 let na pony, kv. soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

22_ 22. DJ/2022 - otevřená + kval. soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

23_ 23. PJ/2022 - pro jezdce 8-16 let na pony, kval. soutěž ČP ČJF v drezuře pony 2024

11.-12.5.

Stará Role

MK0005

01_ ČJF Z4/2023-kvalifikační kolo ČP ČJF 2024 v drezuře jezdců na pony - Kval. soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

03_ FEI DD/2023-kvalifikační kolo ČP ČJF 2024 v drezuře jezdců na pony - Kval. soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

09A ČJF Z1/2022 - Kvalifikační soutěž pro MČR v jízdě na pony 2024

15_ FEI DD/2023-kvalifikační kolo ČP ČJF 2024 v drezuře jezdců na pony - Kval. soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

17_ FEI DUA2023-kvalifikační kolo ČP ČJF 2024 v drezuře jezdců na pony - Kval. soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

19_ ČJF Z5/2023-kvalifikační kolo ČP ČJF 2024 v drezuře jezdců na pony - Kval. soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

24_ FEI PD/2022-kvalifikační kolo ČP ČJF 2024 v drezuře jezdců na pony - Kval. soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

17.-19.5.

Zduchovice

MB0283

01_ Drezurní úloha - DU A /2022 - otevřená soutěž + pro jezdce na pony 8-16 let, kvalifikace ČP ČJF v drezuře jezdců na pony

02_ Drezurní úloha - DU - B /2022 - otevřená soutěž + pro jezdce na pony 8-16 let, kvalifikace ČP ČJF v drezuře jezdců na pony

03_ Drezurní úloha - DD /2022 - otevřená soutěž + pro jezdce na pony 8-16 let, kvalifikace ČP ČJF v drezuře jezdců na pony

10_ Drezurní úloha - DU-A /2023 Kvalita * pro jezdce na pony 8-16 let, kvalifikace ČP ČJF v drezuře jezdců na pony

11_ Drezurní úloha - DU-A /2022 * Kvalifikační soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

12_ Drezurní úloha - DD/2023 Kvalita pony * pro jezdce na pony 8-16 let, kvalifikace ČP ČJF v drezuře jezdců na pony

15_ Drezurní úloha - PD/2022 * pro jezdce na pony 8-16 let, kvalifikace ČP ČJF v drezuře jezdců na pony

21_ Drezurní úloha - Z4/2023 Kvalita * pro jezdce na pony 8-16 let, kvalifikace ČP ČJF v drezuře jezdců na pony

22_ Drezurní úloha - Z5 /2022 - otevřená soutěž + pro jezdce na pony 8-16 let, kvalifikace ČP ČJF v drezuře jezdců na pony

23_ Drezurní úloha - DJ/2023 Kvalita * pro jezdce na pony 8-16 let, kvalifikace ČP ČJF v drezuře jezdců na pony

25_ Drezurní úloha - DD /2022 * Kvalifikační soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

19.5.

Panská Lícha

MG0061

02_ Drezurní úloha DU-A/2022 * Kv. kolo ČP ČJF v drezuře jezdců na pony 2024

03_ Drezurní úloha Z4/2022 * Kvalifikační soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

04_ Drezurní úloha Z4/2023 - PONY JEZDCI 8 - 16let - Kvalitativní hodnocení * Kv. kolo ČP ČJF v drezuře jezdců na pony 2024

05_ Drezurní úloha Z5/2022 * Kvalifikační soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

06_ Drezurní úloha Z5/2023 - PONY JEZDCI 8 - 16let - Kvalitativní hodnocení * Kv. kolo ČP ČJF v drezuře jezdců na pony 2024

07_ Drezurní úloha DD/2022 * Kvalifikační soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

08_ Drezurní úloha DD/2023 - PONY JEZDCI 8 - 16let - Kvalitativní hodnocení * Kv. kolo ČP ČJF v drezuře jezdců na pony 2024

09_ Drezurní úloha DJ/2022 * Kvalifikační soutěž pro MČR pony v drezuře 2024

10_ Drezurní úloha PD/2022 * Kv. kolo ČP ČJF v drezuře jezdců na pony 2024

1. - 2.6.

Stráň Gabrielka

MK0034

1. - 2.6.

Panská Lícha

MG0061

15.-16.6.

Královice

MB0438

4.-6.7.

Svržno

MD0043

12.-14.7.

Olomouc

MH0340

17.7.

Plandry

MV0158

27.7.

Líšnice u Prahy

MA0326

14.-15.9.

FINÁLE - Panská Lícha

MG0061

 

 

Partneři pony sportu
Partner - ČP Styl a Skok pony 2020-2022 Partner Finále - ČP Styl a Skok pony 2022 Partner - ČP Styl pony 2012-2022 Partner - Benjamin Cupu 2015 Partner - ČP skoky pony 2020
Inzerce
INZSYS_BLOK
Inzertní systém - kategorie
1. Koně
2. Připouštění - Hřebci
3. Vybavení
4. Služby
5. Akce
6. Práce, brigády
7. Seznamka
8. Stroje
9. Ostatní a nezařazené
Nabídka bezpečnostních vest
Dance and Jump - VESTY
Jan Hauzr - VESTY
Dance and Jump - VESTY
Zde může být zrovna Vaše reklama
Fotogalerie 2008
Fotogalerie 7. kvalifikace PONYLIGA 2008 - Heroutice - 23.11.2008
Fotogalerie Finále JCHS 2008 - Zduchovice - 11.10.2008
Fotogalerie 4. kvalifikačního kola seriálu JCHS 2008 - Zduchovice - 21. 10. 2008
Fotogalerie 4. kvalifikačního kola seriálu JCHS 2008 - Zduchovice - 20. 9. 2008
Fotogalerie z premierových pony handicapů - Dražka - 13. 9. 2008
Fotogalerie z MČR pony ve skákání a drezuře Frenštát 2008
Fotogalerie z CSIJYCh /CSNP - Heroutice - 4. - 6. července 2008
Fotogalerie 3. kvalifikačního kola seriálu JCHS 2008 - Zduchovice - 7.- 8. 6. 2008

Copyright Honza Matuška 2006 - 2024
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server