Informace

Rezignace versus dobrovolnost povinná!

Přátelé i případní nepřátelé a hlavně soudní lidé. Dovolte mě, abych se s Vámi podělil s něčím, o čem byste v případě úvahy o jakékoli dobrovolné činnosti v rámci organizace asi měli vědět....

Na základě rezignace v komisi pony členové dostali mail s níže uvedeným zněním.

 


Vážený pane Matuško,

rezignaci na funkci člena pony komise beru za VV ČJF na vědomí.

Zároveň mi dovolte Vás informovat, že v souladu s platnou legislativou v České republice, zanikne Vaše funkce uplynutím dvou měsíců od dojití Vašeho rezignačního prohlášení.

Cituji z právního výkladu dr.Tomana: 

"Je třeba mít na paměti úpravu § 160 OZ, podle které „Odstoupí-li člen voleného orgánu za své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení." 

Otázkou je, zda člen odborné komise je členem voleného orgánu nebo nikoliv, protože není volen, ale podle Stanov ČJF jmenován. Odpověď najdeme v § 152 odst. 3 OZ, který stanoví, že „Fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána (dále jen „člen voleného orgánu"), musí být plně svéprávná." Tedy členem voleného orgánu je i člen jmenovaný, tedy i člen odborné komise.

Na člena odborné komise se tedy vztahuje ustanovení § 160 OZ. Pokud chce funkci opustit, musí poslat na ČJF odstoupení a jeho funkce končí teprve uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení. Do té doby musí funkci vykonávat se všemi důsledky s tím spojenými.

Pokud ji nevykonává, lze analogicky použít ustanovení § 2440 odst. 2 OZ, podle kterého „Vypoví-li příkazník příkaz před obstaráním záležitosti, kterou byl zvlášť pověřen, nebo s jejímž obstaráním začal podle všeobecného pověření, nahradí škodu z toho vzešlou podle obecných ustanovení."  " konec citátu.

 

---
S pozdravem,

Ing. Olga Plachá
prezident ČJF

 

Jen na úvod bych Vás všechny soudné chtěl upozornit, že při mém říjnovém odstoupení z legislativní komise jsem nic podobného na svém mailu nenašel??? Už to by ve Vás všech mělo vzbudit po přečtení otázku, proč? Nehodilo se to?

Tak jen k tomu bych měl malé vysvětlení či dotazy, dnes vlastně jedno? Pokud tedy jsem jako člen legislativní komise měl povinně vykonávat činnost ještě dva měsíce ...proč jsem měl druhý den "odříznutý" společný komunikační mail komise? Proč jsem nebyl pozván na jednání legislativní komise 22. 10. 2016, když jsem byl dle uvedeného přípisu (který přišel až po odstoupení z komise pony v březnu 2016) ještě asi povinně funkční, když je uplatňován na členy komise pony asi tedy platil i na člena komise legislativní?

Pochybyl někdo či se jedná a divnou shodu náhod? Odpověď je na Vás!

No, toť asi otázka na kterou nikdo nezná odpověď! Proč tedy po půl roce přichází takovéto opatření, když stejný Občanský zákoník platil na podzim roku 2015 stejně jako v březnu 2016?

Mnoho otazníků znamená, že vše je, tak jak se Vám opravdu nezdá, ale tak jak je! Sám jsem na jednání VV ČJF 18. ledna 2016 slyšel jiný závěr než, který jsem si následně v zápise VV přečetl ve věci pony respektivě nepřečetl a to je možná pokračování či mezihra toho co si můžete přečíst jako reakci na odstoupení z pozice člena komise pony. 

 

A nyní by možná stálo za to přistoupit na amatérský rozklad uvedeného emailového textu!


citace: 160 OZ, podle které „Odstoupí-li člen voleného orgánu za své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení."


 ... tento text zdá se docela vypovídajícím "voleného orgánu", ale pozor zde nastává další střet .... jak citace dr. Tomana přináší.


citace: Otázkou je, zda člen odborné komise je členem voleného orgánu nebo nikoliv, protože není volen, ale podle Stanov ČJF jmenován. Odpověď najdeme v § 152 odst. 3 OZ, který stanoví, že „Fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána (dále jen „člen voleného orgánu"), musí být plně svéprávná." Tedy členem voleného orgánu je i člen jmenovaný, tedy i člen odborné komise.


..zde si i lajk najde, že odst 3 který zmiňuje výklad dr. Tomana nehovoří o daném problému nýbrž odstavec 2 specifikuje text, který výklad zmiňuje...a zde je potřeba zohlednit odstavec 1) § 152 "Právnická osoba si tvoří orgány o jednom členu (individuální) nebo o více členech (kolektivní)." 

Právnickou osobou je ČJF nikoli VV ČJF ten je právě pouze orgánem - kolektivním zapsaným ve spolkovém rejstříku.

A dle stanov ČJF přijatých 12. 5.2011 specifikuje článek 14. - Odborné komise 

14.1. Odborné komise jsou poradními orgány výkonného výboru. Zabezpečují kvalifikované plnění úkolů ČJF.  
Znamená to tedy, že komise je pouze poradním orgánem VV!!!
 
Zde tedy přichází na řadu ta daná otázka, zda-li opravdu je zde uplatnění dvouměsíční lhůty správně vyloženo! Neboť při volební konferenci je každý kandidát vyzván a souhlasí s kandidaturou, v rámci komisí je pouze volen či jmenován a prakticky ani fyzicky nikde nestvrzuje písemně souhlas, je to opravdu vše v souladu s novým OZ?! Je možné tedy vlastně jmenovat kohokoli do čehokoli bez zpětného písemného potvrzení?
 
A rozbor posledního odstavce citace zmiňovaného e-mailu!
Kdo je "příkazník" - ten, kdo je příkazní smlouvou zavázán k obstarání nějaké věci, nebo vykonání jiné činnosti
A co je příkazní smlouva? - Příkazní smlouva (mandatum) je smlouva, kterou se příkazník (mandatář) zavazuje, že pro příkazce (mandanta) obstará nějakou věc nebo vykoná jinou činnost.Příkazník může pracovat za odměnu, je-li předem dohodnuta nebo pokud je zejména vzhledem k jeho povolání obvyklá, jinak svou činnost vykonává bezplatně. Pokud by někdo obstaral cizí záležitost bez uzavření této smlouvy, šlo by o tzv. nepřikázané jednatelství. 
 
A mají členové komisí a další funkcionáři sepsány oboustranné smluvní vztahy?? 
 
 
A na závěr....opět jen opakování...proč v případě mého odstoupení z pozice člena legislativní komise nepřišel tento email a proč tedy došel při odstoupení z komise pony?
Už se snad nikoho raději neptám, jen pro jistotu až někdo z Vás v dobrém budete chtít přiložit ruku k dílu, mějte na paměti, že i kdyby se Vám něco nelíbilo, tak u toho ještě asi dva měšíce budete muset přihlížet! Třeba?
A opravdu budete muset???
 
Pěkný den a v případě dobrovolnických funkcí i doušku odvahy nad každým rozhodnutím, které musíte umět odůvodnit přeje.
 
Jan MatuškaSouvisející články:
Přechod licence pony na všeobecnou (22.04.2021)
Odešel Míla Perníček (04.04.2021)
FEI Jumping Ponies' Trophy 2021 (18.03.2021)
Start seriálů pony se odkládá (17.03.2021)
Upozornění na změnu veterinárních podmínek pro konání svodů koní (13.03.2021)
Státní veterinární správa zpřísňuje podmínky (10.03.2021)
ČJF ruší všechny sportovní akce (02.03.2021)
Měření pony pro mezinárodní akce (04.02.2021)
PF 2021 (29.12.2020)
Klidné vánoční svátky (24.12.2020)
Měření pony pro mezinárodní akce - Warendorf (03.10.2020)
Finále ČP ve skocích pony 2020 v Opavě (16.09.2020)
Vítězné CDIP Pilisjaszfalu (06.08.2020)
Český tým na CDIP Pilisjaszfalu (05.08.2020)
ČP ve skocích pony jezdců (06.07.2020)
CDIP Máriankálnok (28.06.2020)
Červnové skokové pony speciály (10.06.2020)
MČR pony 2020 vs STP (14.05.2020)
Český pohár pony jezdců skoky 2020 zahajuje (14.05.2020)
Jezdecký festival v Královicích se neuskuteční (10.03.2020)
Sára Vingrálková a olympiáda (01.03.2020)
Jezdecký festival 2020 a pony (21.02.2020)
ME pony 2020 opět v Polsku (12.01.2020)
Měření pony pro národní závody pod hlavičkou ČJF (08.01.2020)
Cíle nového systému měření pony dle FEI (05.01.2020)
PF 2020 (24.12.2019)
Měření pony specifikují veterinární pravidla (11.12.2019)
Finále Královické jezdecké ligy 2019 (29.10.2019)
Finále NP ČJF v drezuře 2019 kategorie Master (21.09.2019)
Finále NP ČJF v drezuře 2019 kategorie jezdců 14 - 16 let (21.09.2019)
Finále NP ČJF v drezuře 2019 kategorie jezdců 11 - 13 let (21.09.2019)
Finále NP v drezuře 2019 (19.09.2019)
Středočeské oblastní mistrovství ve skocích pony 2019 (20.05.2019)
Středočeské oblastní mistrovství v drezuře pony 2019 (20.05.2019)
Průběžné pořadí po 1. kole Národního skokového poháru pony - Master (16.05.2019)
Průběžné pořadí po 1. kole Národního skokového poháru pony - Advance B (16.05.2019)
Průběžné pořadí po 1. kole Národního skokového poháru pony - Advance S+A (16.05.2019)
Průběžné pořadí po 1. kole Národního skokového poháru pony - Novice S+A (16.05.2019)
Oblastní mistrovství Středočeské oblasti ve skocích a drezuře 2019 (16.05.2019)
Sobotní kolo Národního skokového poháru pony - Advance S+A a B (04.05.2019)
Sobotní kolo Národního skokového poháru pony - Novice S+A (04.05.2019)
Národní skokový pohár pony v Chuchli - Masters (04.05.2019)
Národní skokový pohár pony v Chuchli - Advance (04.05.2019)
Národní skokový pohár pony zahájen v Chuchli - Novice S+A (04.05.2019)
Jezdecký festival pátek aktuálně (18.03.2019)
Pravidla pony od dubna 2019 doznají dvou významných změn! (21.02.2019)
Jezdecký festival v Královicích nabídne tradičně i soutěže pro pony (20.02.2019)
Jezdecký festival 2018 - foto (22.03.2018)
Jezdecký festival 2018 (19.03.2018)
Slavnostní vyhlášení Severočeské oblasti ČJF (20.02.2018)
Krásné vánoce - PF 2018 (23.12.2017)
Podzimní skokové závody Opřetice (08.10.2017)
CSIP Zduchovice 2018 (27.09.2017)
C-E-M Pony Tour (13.09.2017)
C-E-M soutěž o Nejatraktivnější tým (08.09.2017)
Cena - Nejatraktivnější tým CEM 2017 (05.09.2017)
Czech Equestrian Masters (25.08.2017)
Děpoltovice s OM Karlovarského kraje a NSP ČJF (13.07.2017)
CDIP Brno 2017 (16.06.2017)
Martinický Pony Weekend 2017 dnes vyvrcholil (11.06.2017)
Pony Weekend již zítra zahajuje (09.06.2017)
Jezdecký festival aktuálně (21.03.2017)
Pony úvod Jezdeckého festivalu 2017 (20.03.2017)
Jezdecký festival 2017 a Ponyliga (17.03.2017)
V Hradištku opět s pony (18.02.2017)
Skoková sezona pony 2017 zahájena v Hradištku (04.02.2017)
Zimní Jezdecký pohár nově s pony zahajuje již zítra! (03.02.2017)
Národní pohár ČJF dětí a mládeže – skoky 2017 (03.02.2017)
Výzva pro zájemce o SC Pony (31.01.2017)
Drezurní šampionát pony 2017 (23.01.2017)
Zimní Jezdecký pohár nově s pony (18.01.2017)
Nová komise pony má předsedkyni! (18.01.2017)
Krásné Vánoce a PF (24.12.2016)
Zpráva Disciplinární komise při konferenci ČJF (20.12.2016)
Výběrové řízení na manažera komise pony (20.12.2016)
Připomínky k STP pony 2017 (10.11.2016)
Schválené termíny MČR pro rok 2017 (25.09.2016)
Czech Equestrian Masters Martinice ... finále (11.09.2016)
Czech Equestrian Masters Martinice ... video soustředění drezur (11.09.2016)
Czech Equestrian Masters Martinice ... den třetí (10.09.2016)
Czech Equestrian Masters Martinice ... den druhý (09.09.2016)
Czech Equestrian Masters Martinice (08.09.2016)
Kralovický areál hostil další díl Drezurního poháru dětí a mládeže (11.07.2016)
Mistrovství Středočeské oblasti ve skocích a drezuře Opřetice (03.07.2016)
Oblastní mistrovství středočeské oblasti pony v drezuře a skocích 2016 (01.07.2016)
Šampionát nadějí 2016 bude! (15.06.2016)
CDIP Brno 2016 (15.06.2016)
Opět jsme svědky změny změn! (13.05.2016)
Drezuristé bděte! (03.05.2016)
CHANNEL STAR pokračuje ve Zduchovicích o víkendu (03.05.2016)
Změny STP, aneb utajeně a bez novinkového odkazu na oficiálních stránkách! (14.04.2016)
Drezurní pohár mládeže zahajuje (08.04.2016)
Kdo bude novým manažerem pony? (08.04.2016)
Gábiny motivační povzbuzení. (06.04.2016)
Otevřený dopis VV ČJF (30.03.2016)
Velikonoční drezurní závody - Přední Kopanina 26. 3. 2016 (28.03.2016)
Upřesnění postoje členů pony komise ČJF k vyjádření VV ČJF (18.03.2016)
Tereza Lipavská a mediální prezentace ponysportu (17.03.2016)
Pony část Jezdeckého festivalu v Lysé (17.03.2016)
Resignace členů komise pony (16.03.2016)
Živě na internetu, nebo na TV streamu sledujte oslavu jezdectví.... (15.03.2016)
Talent pony pokračoval... (15.03.2016)
PF 2016 (29.12.2015)
| Autor: Honza | Vydáno dne 05. 04. 2016 | 1695 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Partneři pony sportu
Partner - ČP Styl pony 2012-2021 Partner - Benjamin Cupu 2015 Partner - ČP skoky pony 2020
Inzerce
INZSYS_BLOK
Inzertní systém - kategorie
1. Koně
2. Připouštění - Hřebci
3. Vybavení
4. Služby
5. Akce
6. Práce, brigády
7. Seznamka
8. Stroje
9. Ostatní a nezařazené
Nabídka bezpečnostních vest
Dance and Jump - VESTY
Jan Hauzr - VESTY
Dance and Jump - VESTY
Zde může být zrovna Vaše reklama
Fotogalerie 2008
Fotogalerie 7. kvalifikace PONYLIGA 2008 - Heroutice - 23.11.2008
Fotogalerie Finále JCHS 2008 - Zduchovice - 11.10.2008
Fotogalerie 4. kvalifikačního kola seriálu JCHS 2008 - Zduchovice - 21. 10. 2008
Fotogalerie 4. kvalifikačního kola seriálu JCHS 2008 - Zduchovice - 20. 9. 2008
Fotogalerie z premierových pony handicapů - Dražka - 13. 9. 2008
Fotogalerie z MČR pony ve skákání a drezuře Frenštát 2008
Fotogalerie z CSIJYCh /CSNP - Heroutice - 4. - 6. července 2008
Fotogalerie 3. kvalifikačního kola seriálu JCHS 2008 - Zduchovice - 7.- 8. 6. 2008

Copyright Honza Matuška 2006 - 2021
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server