Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 252 nalezených)

Informace

Styl šampionát pony vstupuje do svého 4. roku života!!!

Pony komise ČJF vyhlašuje 4.ročník seriálové soutěže Styl šampionát pony :
 
Kvalifikační kola budou probíhat v  březnu – srpnu 2015 na jednotlivých místech po republice dle termínového kalendáře SŠP. 
Tyto soutěže budou hodnoceny výhradně rozhodčími s oprávněním posuzovat stylové soutěže  na styl jezdce podle čl.298.1.1.Skokových pravidel. Soutěže probíhají na klasických parkurech odpovídajícího stupně obtížnosti.
Pořadatel vypisuje optimálně soutěže ZP,ZLP a LP formou ponyhandicapu (může vypsat ale i pouze jednu nebo dvě kvalifikační soutěže.) 

Více najdete v záložce menu "Styl šampionát 2015" <<<


| Autor: Honza | Vydáno dne 22. 02. 2015 | 1516 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Rozhodnutí OVV Jč ve věci návrhu disciplinárního řízení

Na základě návrhu k disciplinárnímu řízení podaném manažerkou pony, rozhodl JČ OVV následovně.

Výtah zápisu Jč. OVV ze dne 14. 1. 2015.

Disciplinární řízení. Na návrh mgr. J. Perníčkové jako manažerky pony komise projednal
OV uvedené disciplinární provinění dvojice Jana Táboříková – Riki na závodech na Vondrově dne 19.10. 2014. Jednání byli přítomni obvinění (viz výše). 
Jezdkyně startovala ve dvou soutěžích na pony licenci, protože není držitelkou licence pro velké koně, ačkoli si ona, odpovědná osoba Iveta Biňovská i zástupce subjektu jako přihlašovatel uvědomovali, že kůň RIKI podle měření ze dne 21. 8. 2014 přesahuje povolenou KVH pro pony – 149 cm s podkovou. OV rozhodl o diskvalifikaci dvojice z obou soutěží dne 19.10. 2014 a odpovědné osobě, p. Ivetě Biňovské, uložil disciplinární trest – peněžitou 
pokutu ve výši 2000,- Kč. Současně je p. Biňovská povinna uhradit náklady řízení ve výši 1000,- Kč. Jedná se o první disciplinární provinění subjektu, jezdkyně i odpovědné osoby. Zástupkyně subjektu uvedla, že kůň Riki byl během zimy oficiálně přeměřen a pro sezonu
2015 pro něj bude zažádáno o licenci velkého koně. Jezdkyni J. Táboříkové bude 12 let a po složení ZZVJ bude moci startovat v soutěžích s velkými koňmi.
 

| Autor: Honza | Vydáno dne 06. 02. 2015 | 1437 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

..z naší korespondence..

Celá kauza senzacechtivého článku bude mít asi dlouhou dohru, tak z té druhé stránky, aby každý z vás měl představu, že možná bude dobré na webu zřídit rubriku "nad dopisy rodičů". Členové komise dostávají různé elektronické zprávy, pro vaši představu jedna z mnoha korespondencí ( najdete při rozkliku článku), ale nejprve reakce členky "nějaké pony komise" na sociální síti na danou problematiku.

 

Jmenuji se Kateřina Vašáková a jsem členem nějaké komise pony, kde bychom měli něco dělat pořádně, když už to děláme. Příspěvek paní Kumičíkové mě velmi nadzvedl. Vůbec ne z důvodů toho, co píše v obsahu,ale zdůvodu formulace hnes v úvodu svého článku: Když už něco děláte, měli byste to dělat dobře. Přesně tato slova totiž použila 6.3.2013 , když mi pslala meil, ve které, se nejprve ptala. jak jsou možné nějaké bodové součty v Žebříčku SŠP a dále mi bylo sděleno, že máme pravděpodobně vytipované děti do finále Styl šampionátu a že ostatní jezdí do počtu! Ve své odpovědi jsme paní Kumičíkové vysvětlila, že než začne psát meil, měla by se podívat na nadpis žebříčku a že si bohužel zřejmě spletla řebříček SŠP a žebříček výkonnstní. Rozdíl bodování a klíč do případného finále jsem se pokusila vysvětlit. No a reakce ? ...nic. Tehdy jsme si říkala, že by mohla alespoň pisatelka odpovědět?? Když už někoho nařkne z toho, že věcii počítá zaujatě atd. Ale ted chápu, že jsme na tom byla dobře,že naše korespondence proběhla jen mezi námi a že mě neflákla přímo do médií. I když v tomto případě....

Toto je reakce Kateřiny na sociálních sítích a při rozkliku najdete i celou zmiňovanou korespondenci - nekrácenou neupravenou! (jediné co bylo smazano je elektronická adresa autorky! Komentáře lze pochopitelně nechávat pod článkem oprti jiným serverům :) 

 


| Autor: Honza | Vydáno dne 06. 02. 2015 | 1536 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Reakce na článek serveru Jezdectvi.cz

Včera jsem byl upozorněn na článek na webovém serveru Jezdectvi.cz - "Žebříček pony pro všechny nebo jen pro vybrané?"
 
Nezbývá než reagovat! Už nadpis zařazuje článek do senzacechtivého světla, ale nehodlám komentovat nadpis, ale samotnou podstatu článku o kterém se dozvím od přátel ačkoli k němu mohla následovat i reakce někoho z "nějaké pony komise", neboť můj pracovní email je řadě redaktorům toho serveru znám. To není cílem nářků, že je potřeba zveřejňovat senzace, které se občas stanou, toto není žádná senzace jen prostě "pláč na špatném hrobě" a realita je následující.
 
 
Autorka, článku mohla využít svých "federačních" práv a domoci se všeho následujícím způsobem. Do žebříčku je započítán výsledek pony závodů automaticky zveřejněný na oficiálním webu ČJF, to právě je zmiňovaný problém, neboť autorka resp. její dcera se zúčastnila závodů, kde pořadatel nedodal, nebo nezajistil to co má a jaká je jeho povinnost! Proto autorka mohla využít možnosti a "po dobrém" vyjednat u pořadatele nápravu, pokud tomu tak pořadatel nevyhoví nastane fáze druhá a to oficiální stížnost k místně příslušnému oblastnímu VV či dokonce návrh na zahájení disciplinárního řízení. Toto asi autorka neudělala naopak z členů komise pony udělala svým článkem to co chtěla! Jen malý detail špatná je komise pony - přitom se jednalo o závody pony a velkých koní!
Prosím pro příště každý jednotlivec má svá práva se domoci pořádku, ale článkem na webu to opravdu neuděláte. Zároveň už asi nikdo z nás pěti členů "nějaké pony komise" nečeká omluvu, neb v našem společenství je snažší nic nedělat, práci a konání přehazovat jiným a sám naříkat jak všechno nejde!
Zde je tedy závěr - autorka článku nevyužila svého práva na dodržení pravidel a na základě toho, že tak neučinila, nejsou ani tyto výsledky z daných závodů započteny, protože i žebříček se řídí pravidly, která jsou transparentně dány! A to i uzavření žebříčku k 31.12.2014! 
Jinak jen na zváženou autorce, jak se asi dnes po přečtení budou cítit děcka kteří vyhrají v žebříčku??? Budou se ptát rodičů, trenérů .. "mamimnko, trenére jak sem vybraná???" 
Příště bych pouze a jen doporučoval správného adresáta třeba takovéhoto článku, "senzace" je na světě, akorát já to za senzaci nevidím, neboť i zde platí, že věc měla své řešení a i k tomuto řešení patřičný orgán v rámci struktury ČJF a není tímto orgánem Pony komise (rozhodně hovořím-li za sebe, pokud se na mě někdo obrátí a zrovna nejsem ve svém vlastním procesu, protože za něco také musíme žít a dojít nakoupit, pomáhám a poradím každému), která dle Stanov ČJF a článku 14 je poradním orgánem VV.
Pro příště tedy je potřeba, aby trenér, jezdec, maminka či tatínek, babička či dědeček byl odpovědný!!! Konal tam kde má! Jen pro informaci ostatních v úterý jsem i já osobně měl telefonní hovor v trvání asi 45 minut se zastupkyní subjektu pod kterým jezdkyně v článku zmiňovaná startuje a stejně i zněla má odpověď, že nebylo využito základních práv a mělo být konáno jak je výše uvedeno! 
 
Úplným závěrem si dovolím článek ještě okomentovat slovem - urážka! Uráží paní Pavlisovou, která žebříček dělá s tím nejlepším vědomím, uráží členy "nějaké komise pony". Ale já osobně si myslím, že i další členové "nějaké komise pony" už znají jak to chutná, když vás někdo uráží za něco co si sám neumí vyřešit. 
 
PS: Na našem webu při pravidelných aktualizacích najdete i seznam závodů, které nejsou započteny! Takže zmiňovaný výsledek je ze závodů v září. Tzn. pokud by někdo konal, tak výsledky byly započteny. Kdo měl konat? Ten koho se to týká a je odpovědný! 
 
 
 
Jan Matuška

| Autor: Honza | Vydáno dne 06. 02. 2015 | 2521 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Hlasování jde do finále!

Posledních 48 hodin máte na Vaše hlasování ve veřejných anketách na našem FB profilu - www.facebook.com/ponyeuweb.cz


 

Najdete zde všechny tři veřejné hlasovací ankety o Jezdce, Naději a Pony roku 2014. 

Pojďte do toho, neboť 29. ledna 2015, tedy již ve čtvrtek ve 23:59 hodin - KONĆÍ hlasování!


Profilovky budou k dispozici i po tomto datu, ale veškeré hlasy po tomto datu a čase již nebudou zahrnuty do výsledného hlasování.


I výsledky veřejné aktey budou vyhodnoceny v rámci Galavečera pony, který proběhne již 7. února 2015 v Rýmařově.

Všichni příznivci pony jsou srdečně zváni a uvítáme i jezdce, kteří již aktivně v sedle pony nezávodí! 


Více o Galavečeru na webu - www.galavecer2014.cz

- Seznam odcházejících - vstup zdarma - nutno na webu galavečera se zaregistrovat pořadateli!

- Prvních pět umístěných v žebříčcích - taktéž vstup zdarma - opět nutnost registrace na webu pořadatele!

 


| Autor: Honza | Vydáno dne 27. 01. 2015 | 1710 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Seznam odcházejících jezdců

Pro snažší informovanost Vám přinášíme seznam odcházázejících jezdců z kategorie pony. Pro uvedené jezdce stejně jako v letech minulých pořadatel Galaveča pony připravil symbolické rozloučení s pony kariérou s jezdci se rozloučíme v Rýmařově. Všichni níže uvedení, kteří letos absolvovali alespoň jeden start v naší kategorie je připraven hned na úvod volný vstup a následné rozloučení.

Přijměte pozvání a svou účast potvrďte pořadatelům na webu www.galacecer2014.cz <<<


| Autor: Honza | Vydáno dne 21. 01. 2015 | 1922 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Benjamin Cup bude vyhodnocen na Galavečeru pony

Julie Pásková - Basta v Lošticích - FOTO: Zuzana ŠedáPrvní ročník poháru pro začínající jezdce na pony ve všestrannosti Benjamin Cup bude slavnostně vyhodnocen v rámci Galavečera pony 7. února v Rýmařově.
Nejlepším třem jezdkyním poháru Benjamin Cupu 2014 budou předány ceny hlavního sponzora projektu firmy Bukefalos
 

Celkovou vítězkou celoročního Benjamin Cupu 2014 se stala Julie Pásková s klisnou Basta, 
druhá skončila Karolína Vancová s valachem Sony 4 a třetí Sára Vingrálková s Bohemia Wild Boy.

To je trojlístek, který bude v rámci 
Galavečera vyhodnocen!

Konečné pořadí BENJAMIN CUP 2014 <<<


Foto: Zuzana Šedá - www.zuzanaseda.cz <<<

| Autor: Honza | Vydáno dne 21. 01. 2015 | 1853 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Možnost spolupráce – zajištění měření výšky pony pro sportovní účely

ČJF informuje jezdeckou veřejnost o možnosti spolupráce a navázání smluvního vztahu s ČJF ve věci zajištění měření výšky pony pro sportovní účely. Zájemci musí splňovat minimálně ukončené středoškolské vzdělání, věk minimálně 25 let a platné živnostenské oprávnění. Zájemci o tuto spolupráci nechť se ozvou písemně do 15.02.2015 na adresu ČJF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 nebo emailem na adresu info@cjf.cz .


| Autor: Honza | Vydáno dne 20. 01. 2015 | 3138 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Nominovaní v kategorii JEZDEC ROKU

V rámci Gala pony v Rýmařově bude tradičně vyhodnocena nejen odborná anketa ale i veřejná anketa v kategoriích: Jezdec, Pony roku, Naděje roku a Počin roku.
Dnes Vám představíme již závěrečnou tří kategorií ve které budou příznivci pony a naší stránky na sociální síti hlasovat veřejně v rámci FB profilu stiskem "To se mi líbí" u příslušné fotky a dále i v rámci ankety na naší stránce www.ponyeuweb.cz, kterou najdete na konci článku!
Jedná se o kategorii Jezdec roku.
Nominace vzešla z návrhů pony komise a veřejnost má příležitost hlasovat do 29. ledna 2015 do 23:59 hodiny.
Hlasuj: 
 
 

Nominace kategorie Jezdec roku:

 
BUBENÍKOVÁ ADÉLA   LIPAVSKÁ TEREZA
 
NAJMANOVÁ SOFIE   VEGRICHTOVÁ DENISA
   
VINGRÁLKOVÁ SARA    

 


| Autor: Honza | Vydáno dne 11. 01. 2015 | 4176 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Nominovaní v kategorii NADĚJE ROKU

V rámci Gala pony v Rýmařově bude tradičně vyhodnocena nejen odborná anketa ale i veřejná anketa v kategoriích: Jezdec, Pony roku, Naděje roku a Počin roku.
Dnes Vám představíme již druhou ze tří kategorií ve které budou příznivci pony a naší stránky na sociální síti hlasovat veřejně v rámci FB profilu stiskem "To se mi líbí" u příslušné fotky a dále i v rámci ankety na naší stránce www.ponyeuweb.cz, kterou najdete na konci článku!
Jedná se o kategorii Naděje roku.
Nominace vzešla z návrhů pony komise a veřejnost má příležitost hlasovat do 29. ledna 2015 do 23:59 hodiny.
Hlasuj: 
 
 

Nominace kategorie Naděje roku:

 
FILIP ŠTĚPÁN   HASNEDLOVÁ ELIŠKA
 
SVOBODOVÁ TEREZA   TOMÍKOVÁ DOMINIKA
   
VAŇKOVÁ BARBORA    

 


| Autor: Honza | Vydáno dne 10. 01. 2015 | 4251 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Nominovaní v kategorii PONY ROKU

V rámci Gala pony v Rýmařově bude tradičně vyhodnocena nejen odborná anketa ale i veřejná anketa v kategoriích: Jezdec, Pony roku, Naděje roku a Počin roku.
Dnes Vám představíme jednu ze tří kategorií ve které budou příznivci pony a naší stránky na sociální síti hlasovat veřejně v rámci FB profilu stiskem "To se mi líbí" u příslušné fotky a dále i v rámci ankety na naší stránce www.ponyeuweb.cz, kterou najdete na konci článku!
Jedná se o kategorii Pony roku.
Nominace vzešla z návrhů pony komise a veřejnost má příležitost hlasovat do 29. ledna 2015 do 23:59 hodiny.
Hlasuj: 
 
 

Nominace kategorie Pony roku:

 
BOHEMIA WILD BOY   GILLETTE
 
LIPTON SINAJ   SNIPSY CHIPSY
   
VASIL    

 


| Autor: Honza | Vydáno dne 06. 01. 2015 | 4605 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

PF 2015


| Autor: Honza | Vydáno dne 31. 12. 2014 | 1291 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Rada ČJF neschválila zvýšení členských poplatků

Rada České jezdecké federace (ČJF) na svém zasedání v úterý 25. listopadu 2014 mj. rozhodovala o zvýšení členských příspěvků, aby splňovala podmínky pro poskytnutí státních dotací i v dalších letech. Při jejich současné výši totiž hrozí, že daná vymezení splňovat nebude. Přes uvedené riziko žádný z přednesených návrhů nebyl přijat a příspěvky pro rok 2015 zůstávají stejné, jako v roce 2014.


| Autor: Honza | Vydáno dne 25. 11. 2014 | 1584 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Zájemci o start na ME pony 2015

Případné zájemce o start na ME pony 2015 (resp. trenéry), které pravděpodobně proběhne v Malmö ve Švédsku prosíme o zkontaktování s manažerkou komise pony pro další koordinaci nutných kvalifikací!

Pouze připomínáme, že ze strany FEI dochází i v průběhu roku k drobným úpravám v kvalifikačních limitech a pro případnou účast je vhodné co nevčasnější propojení trenérů zájemců s komisí!

Případní zájemci kontaktují manažerku komise pony Mgr. J. Perníčkovou - email <<< 


| Autor: Honza | Vydáno dne 10. 10. 2014 | 1435 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Styl šampionát 2015 - Výzva pořadatelům!

SŠP 2015Pony komise připravuje i pro rok 2015 seriálovou soutěže Styl šampionát pony. V roce 2015 se bude jednat o již 4. ročník.

Kvalifikační kola budou probíhat v březnu – srpnu 2015 na jednotlivých místech po republice dle termínového kalendáře SŠP. Tyto soutěže budou hodnoceny výhradně rozhodčími s oprávněním posuzovat stylové soutěže na styl jezdce podle čl.298.1.1.

Pořadatel vypisuje optimálně soutěže ZP, ZLP a LP formou pony handicapu (může vypsat ale i pouze jednu nebo dvě kvalifikační soutěže.)

Pony komise vyzývá pořadatele pony závodů, kteří mají zájem uspořádat kvalifikační kola Styl šampionátu pony 2015, aby případný zájem s daným termínem či více termíny pro případnou koordinaci zaslali elektronicky na kontaktní email Kateřiny Vašákové:

JezdeckaSkolaVasakova@seznam.cz  - do konce října 2014!

 

Následně bude opět vyhotoven a zveřejněn kalendář kvalifikačních kol Styl šampionátu pony 2015.


| Autor: Honza | Vydáno dne 10. 10. 2014 | 1644 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Partneři pony sportu 2015
Partner - Styl šampionatu pony 2015 a seriálu Ponyliga Partner - Benjamin Cupu 2015
Inzerce
Inzertní systém - kategorie
1. Koně
2. Připouštění - Hřebci
3. Vybavení
4. Služby
5. Akce (1)
6. Práce, brigády
7. Seznamka
8. Stroje
9. Ostatní a nezařazené
Nabídka bezpečnostních vest
Dance and Jump - VESTY
Jan Hauzr - VESTY
Dance and Jump - VESTY
Zde může být zrovna Vaše reklama
Fotogalerie 2008
Fotogalerie 7. kvalifikace PONYLIGA 2008 - Heroutice - 23.11.2008
Fotogalerie Finále JCHS 2008 - Zduchovice - 11.10.2008
Fotogalerie 4. kvalifikačního kola seriálu JCHS 2008 - Zduchovice - 21. 10. 2008
Fotogalerie 4. kvalifikačního kola seriálu JCHS 2008 - Zduchovice - 20. 9. 2008
Fotogalerie z premierových pony handicapů - Dražka - 13. 9. 2008
Fotogalerie z MČR pony ve skákání a drezuře Frenštát 2008
Fotogalerie z CSIJYCh /CSNP - Heroutice - 4. - 6. července 2008
Fotogalerie 3. kvalifikačního kola seriálu JCHS 2008 - Zduchovice - 7.- 8. 6. 2008

Copyright Honza Matuška 2006 - 2016
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server