Informace pro zájemce o přihlášení do SCM na rok 2024

Autor: Honza <mahon(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 13. 09. 2023

Na stránkách ČJF najdete aktuální informace pro zájemce o přihlášení do Sportovních center mládeže na rok 2024

 
- termín pro zasílání přihlášek byl stanoven na 30. 9. 2023. Do tohoto data už musí být přihlášky, mezitím schválené příslušným oblastním výborem, zaslány na Sekretariát ČJF. Přihlášky tedy zájemci podávají svým oblastním sekretářům!
 
- pro SCM pony platí, že se nebudou konat prezenční předvýběry přihlášených uchazečů, pouze komise na základě aktuálních výsledků vybere frekventanty do SCM 2024.
 
- Jezdkyně/jezdci, kteří jsou již zařazeni do systému SCM v rámci pony také podávají přihlášky svému oblastnímu sekretáři (nutné pro projevení zájmu pokračování v rámci SCM a pro případné informování o ukončení aktivní pony sportovní činnosti s přechodem na velké koně, toto je jediné rozdílné od všech ostatních SCM )
 
 
Výběrová kritéria do SCM pony
 
Kritériem pro přijetí je prokazatelná výkonnost dvojice na úrovni MČR, případný talent pro perspektivu účasti na MČR. Nejnižší možná věková hranice je 8 let. 
 
Místa konání SCM pony a trenéři
 
SCM pony se i v roce 2024 uskuteční opět v zavedených areálech shodně jako v roce 2023.
Čechy skoky - Zduchovice ( trenérky: Sylvie Boušková a Ria Lacina Hoffmeisterová )
Morava skoky - Nové Zámky ( trenéři: Jiří Hruška a Jakub Ludvík )
Drezura - Zduchovice ( trenérky: Šárka Charvátová a Karolína Žižková )
 
Přihláška na SCM <<<