Novinky v pravidlech pony pro rok 2023

Autor: Honza <mahon(at)centrum.cz>, Téma: Pravidla, Vydáno dne: 18. 03. 2023

Již za necelých 14 dnů začnou platit nová pravidla. Dnes si představíme pár drobných změn, které jsou do pravidel pony navrhovány.

 

- u skoků se specifikuje národní úprava ohledně vesty a užití airbagové vesty ve znění:

NÚ: V národních soutěžích platí Všeobecná pravidla. Pokud je Sportovec na koni, musí mít na hlavě nasazenou ochrannou přilbu a musí mít oblečenou ochrannou vestu. Pokud je použita vesta nafukovací, je možné použití na vestě klasické. Použití pouze nafukovací vesty není povoleno.

 

- další novinkou, která se přebírá od našich severních sousedů z Polska, národní úprava o opakovaném startu v jedné soutěži:

NÚ - Opakovaný start 

V jednokolových soutěžích pony do stupně ZLP včetně na žádost zodpovědné osoby může sbor rozhodčích povolit opakovaný start s tím samým pony a jezdcem v té samé soutěži (zpravidla s pauzou na odpočinek koně s rozestupem 3 dvojic). Požadavek na opakovaný start musí zodpovědná osoba nahlásit stewardovi na opracovišti ihned po dokončení parkuru. Výsledek se započítává pouze z prvního startu v soutěži. Druhý start se do výsledkové listiny zapíše jako „tréninkový start“. Opakovaný start v soutěži se započítává do limitu dvou startů pony za den. Jakýkoliv pád pony nebo jezdce na kolbišti neumožňuje opakovaný start. Pořadateli náleží startovné za druhý „opakovaný“ start.

Opakovaný start lze povolit pouze u soutěží rozhodovaných dle níže uvedených článků: 
238.1 – Klasické soutěže ne na čas 
298.1 – Stylové soutěže
298.2.1 – Soutěž na limitovaný čas 
 
 
- do drezur se i u pony zavádí možnost kvalitativního hodnocení, což pro pořadatele bude v případě zájmu - což doporučujeme, nikoli nařizujeme rozdělení soutěží již v rozpise závodů na kategorii pony (případně pony a děti ) a tuto soutěž vypsat s kvalitativním hodnocením.
V pravidlech máme uvedenu přílohu G1 s tabulkou doporučených úloh pro pony a způsob hodnocení v závislosti na kategorii závodů.
 
 
- další drobnou úpravou jsou možnosti plnění kvalifikací u drezurních startů - pozor, toto se týká pouze soutěží vypsaných pro pony, nikoli otevřených, které jsou hodnoceny dle drezurních pravidel, kde platí zmíněný článek!!! : 
Pro soutěže pony neplatí ustanovení části NÚ 25 Drezurních pravidel – „V soutěžích závodů kategorie C/D, rozhodovanými pouze dvěma rozhodčími, nelze plnit kvalifikaci na MČR. „
Kvalifikaci na MČR pony lze plnit na závodech kategorie D, C, B, A.
 
 
- další změnou je vyškrtnutí článků o "Přechodném období" měření pony, které trvalo od roku 2020 do roku 2022. Drobné úpravy o možnosti FEI měření pony ve věku 6 let a udělení  certifikátu:
Pokud je pony po měření bez podkov způsobilý soutěžit a jeho výška nepřesáhne 140 cm (nebo s podkovami a jeho výška nepřesáhne 141 cm) a je mu 6–8 let, obdrží FEI doživotní certifikát způsobilosti.
 
 
Toto je představení asi nejdůležitějších bodů nových pony pravidel, které budou platit od 1. dubna 2023.
Přejeme Vám úspěšnou sezonu na závodech pony.