Upozornění na změnu veterinárních podmínek pro konání svodů koní

Autor: Honza <mahon(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 13. 03. 2021

Upozorňujeme, že do veterinárních podmínek pro konání svodů koní byla na základě proběhlé diskuse s chovateli a jezdeckými organizacemi nově doplněna možnost účasti koní vyšetřených na přítomnost koňského herpesviru metodou PCR ze vzorku výtěru z nosu s negativním výsledkem jako variantní podmínka k vakcinaci a platné imunitě proti EHV.

Z upravených podmínek plyne, že koně účastnící se svodu musí být buď vakcinováni a v platné imunitě proti EHV nebo musí být vyšetřeni s negativním výsledkem.

 

Zdroj: Státní veterinární správa ČR