Měření pony pro národní závody pod hlavičkou ČJF

Autor: Honza <mahon(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 08. 01. 2020

Proces měření pony pro národní závody zůstává prakticky nezměněný oproti zvyklostem do roku 2019. Měření provádí osoba, která má s ČJF podepsanou smlouvu, tzv. měřící komisař, který vystavuje potvrzení o měření pony a výsledek měření zapisuje do průkazu koně.
Potvrzení o měření pony musí být vloženo do JIS jako příloha žádosti o vydání licence pony - tak jak tomu bylo doposud.
 
Důležitou informaci pro domácí jezdeckou scénu přináší web ČJF ze kterého přinášíme výtah článku o měření pony pro národní závody.
 
Nová národní úprava mění je výklad naměřené výšky pony, kde dochází ke sjednocení s FEI, kdy jsou "osekávána" desetinná místa (zapisují se celé centimetry bez ohledu na milimitry) tak, že:
 

 

Měřící komisař zapisuje do potvrzení a do průkazu naměřenou hodnotu a k naměřené výšce zapíše zda byla naměřena s podkovami nebo bez podkov. 

Podkovy musí být klasické podkovy určené pro sport, v případě pochybností o tloušce podkov může být měření odmítnuto.  Dále národní úprava řeší případ, kdy měřící komisař pojme podezření, že bylo nějakým způsobem chirurgicky manipulováno s kohoutkem koně za účelem snižení jeho kohoutkové výšky. Taková manipulace je v přímém rozporu s welfare koní, je považována za týrání a takový kůň bude doživotně vyřazen ze sportu (pony i sportu velkých koní), taková skutečnot bude koni zanesena do průkazu koně a do JIS.
 
Měřitelé jsou již o změnách informováni a měřní pony pro rok 2020 tak může bez problémů začít.
 
 
Zdroj : web ČJF