Připomínky k STP pony 2017

Autor: Honza <mahon(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 10. 11. 2016

Na našem webu se přes deset let aktuálně informovalo o tom co se v pony sportu děje a připravuje, proto i nyní si dovolíme "tu a tam" přinášet postřehy, názory, případně podněty k situaci jenž nám není cizí a vzdálená...
 
Dnes přinášíme "připomínky k uveřejněným STP pony pro rok 2017", které nám k dispozici dala Ing. Michaela Pavlisová.
 

Tyto připomínky jsem zpracovala po dlouhé úvaze, zda má něco v našem sportu ještě smysl. Pokud vedly k novým změnám v STP pony 2017 konkrétní připomínky z jednotlivých oblastí naší federace, z řad trenérů, členů, rozhodčích … pak rozumím, že se VV ČJF v zájmu „nefunkčního“ modelu dosavadního MČR pony přiklonil k takto zásadní změně. Pokud to bylo pouze ve snaze provést jakoukoliv změnu, pak s těmito novými STP nemohu souhlasit.

Zásadní změny převážně v kategorii pony / podrobněji v příloze /  :
1. Drezurní úlohy pro kategorie 8-13 let 
změna úloh – úlohy na 40m obdélníku jsou nahrazeny úlohami na 60m obdélníku FEI pro velké koně
2. Věk koně  na MČR – pony i velké koně
Dle pravidel FEI jsou úlohy vypsané na MČR pony 2017 a MČR v drezuře pro kategorii dětí DU-A, DU-B, DD, DJ přístupny pouze dětem na 6-ti letých koních a starších !!! U nás je národní úpravou povolena minimální hranice 5 let – paradoxně je u pony povolena jen pro nejmenší děti 8-10 let v drezuře I skákání 
3. Nové věkové kategorie 
Dosavadní kategorie obsáhly děti od 8-12 let, 13-16 let. Mistrovství bylo opravdovým vrcholem sezóny pro ty nejlepší. I na mistrovství Evropy je pouze jedna věková kategorie jezdců 12-16 let / rozhraní 5 let/,  kde soupeří  ti 12-ti letí se zkušenými 16-ti letými. Tímto rozdělením hrozí nenaplnění jednotlivých kategorií.
4. Dle mého názoru smysl MASTERS
Nová drezurní kategorie pro věkovou kategorii 8-16 let je určena pro jezdce schopné “korektně”
předvést tyto mezinárodní úlohy. Bohužel na dosavadních MČR pony jsme byli svědky toho, že prozatimní úlohy DD, DJ byly mnohdy nad síly dvojic. 
5. Pojem garanta v STP – str.22 - ??
…” Každý jezdec MČR pony musí mít během doby, kdy jezdec sedí na koni přítomného garanta, jímž je trenér či instruktor jezdectví dané dvojice a který za dvojici zodpovídá. V případě nepřítomnosti zodpovídá vedoucí ekipy. “ – ale každého jezdce netrénuje licentovaný trenér nebo instruktor …
6. Zamýšlené zrušení pony úloh
Všechny okolní státy využívají především na národních závodech do st.obtížnosti L prioritně malé obdélníky. 
7. Počty medailí na MČR pony 2017
Budí to dojem, jako bychom potřebovali na MČR pony dostat všechny licentované pony jezdce – a mít co nejvíce mistrů… Na mistrovstvích mají měřit síly ti nejlepší, a nejlepší z nejlepších se stane mistrem. …
 
 
 
Michaela Pavlisová


Příloha: Připomínky k STP MČR pony 2017

 

1.           Drezurní úlohy pro kategorie 8-13 let

Navrhované úlohy DU-A pro kategorii 8-10 let a DU-B pro kategorii 11-13 let jsou předváděny na 60m obdélníku. Pro malé dítě s malým poníkem je velmi obtížné se orientovat na takto velkém prostoru. Kvalitně předvedená diagonála v klusu je pro malé dítě na malém poníkovi nepředveditelná, byť nedochází k přidání či prodloužení kroků. Nevidím na předvádění úloh na 60m obdélníku jediný přínos pro další jezdecké vzdělání dětí. V okolních zemích – Německo či Rakousko se na základní úrovni  předvádí úlohy zásadně na 40m obdélníku. 60m obdélník je využíván v této obtížnost / základní stupeň / hlavně pro úlohy s mladý koňmi. I těžké úlohy st.L jsou povětšinou jako národní úlohy předváděny na 40m obdélníku. Pro příklad – Rakousko – na http://www.oeps.at/main.asp?VID=1&kat1=64&kat2=531&kat3=427&DRID=1#5.

A1-A9 pro velké koně, úlohy pro pony P1-P4 obtížnosti Z se jezdí pouze na 40m obdélníku, úlohy L obtížnosti P5,P6 na 40m, P7 na 60m, úlohy L-S obtížnosti P8 na 40m a P9 na 60m obdélníku.

 

Uvědomme si, že navrhovanou úlohu např.DU-B pro novou kategorii 11-13 let na obou výškových kategoriích pony jela jako úvodní úlohu na ME dětí 2016 naše reprezentantka s velkým koněm. Výkonnostně s našimi malými jezdci a poníky nesrovnatelné.

 

Ideální úlohy pro pony P1-P2 – adekvátní pro menší děti / navrhuji  pro šampionát nadějí !!! – bez přidání, pouze 1 x v lehkém klusu -  úlohy trvají cca 3 min /.

Úlohy P3 - P4 – P5 , starší kategorie do 12-ti let / přidání v klusu , cvalu /. Jde o mistrovství republiky, kde dítě má předvést nejen orientaci na obdélníku, ale základní jezdecké schopnosti / přidání, přechody /.

 

Naše pony úlohy / doposud vypisované na MČR pony + Šampionátu nadějí / mají upravené souhrnné známky, kde / jako u skokových soutěží na styl / se přihlíží především k sedu jezdce a používání pomůcek, což FEI úlohy nemají. Zvýhodňuje to tedy talentované jezdce s dobrým sedem.

SOUHRNNÉ ZNÁMKY ve FEI úlohách DU-A a DU-B

koef.

Souhrnné známky v národních pony úlohách

koef.

1.Chody (lehkost a pravidelnost)

1

1. sed jezdce-

Uvolněnost a rovnováha sedu, držení rukou, poloha holení

2

2. Kmih (ochota pohybovat se vpřed, pružnost

kroků a skoků, pružnost hřbetu a aktivita zádě).

1

2. používání pomůcek-

 Správnost a účinnost používání pomůcek

2

3.Poslušnost (pozornost a důvěra, harmonie, lehkost a uvolněnost pohybů, přijetí přilnutí a lehkost předku)

2

3.chody, kmih-

Pravidelnost, ochota pohybovat se vpřed

1

4.Sed jezdce, jeho poloha, správnost

a účinnost pomůcek.

2

4.poslušnost-

přilnutí a uvolnění koně, pozornost a důvěra, harmonie

1

 

2.           Věk koně  na MČR – pony i velké koně

Dle definice mezinárodních pravidel je minimální věk jezdce 12 let a koně-ponyho 6 let.

V záhlaví originálu FEI úloh DU-A, DU-B, DD, DJ je stanoven  minimální věk koně 6 let, což v překladu našich úloh není uvedeno. Stejně jako u MČR pony by měl být u MČR v drezuře stanoven min.věk koně 6 let / I pro kategorii dětí /. 5-ti letý kůň je pořád mladý kůň, nevhodný k tréninku dětí.

Navrhovaná úloha pro nejmladší kategorii dětí – 8-10 let, kde právě 5-ti letý pony smí startovat  – je tedy v naprostém rozporu s FEI pravidly, kde jasně stojí v záhlaví úlohy, která je / podotýkám !!! / určena pro děti 12-14 let na CDI, CDIP na velkých koních !!!, určena pro koně 6-ti leté a starší. Stejně tak ostatní mezinárodní úlohy pro kategorii děti mají jasně stanoven nejnižší věk koně – 6 let.

Znovu tímto apeluji na povolení startu na MČR pony, ale i drezury velkých koní - od 6-ti let .

 

3.           Nové kategorie  -  Malá statistika účasti jezdců na drezurních soutěží při MČR pony ČR

MČR pony drezura 2016

kategorie

2016

celk.počet startujících

11 let

12 let

mladší

nebo ??

 

 

8-12 do  135cm

15

6

5

4

 

 

8-12 do 148 cm

15

7

6

2

 

 

kategorie

 

13 let

14 let

15 let

16let

 

13-16

11

4

3

3

1

 

 

Z mého pohledu schopni zajet FEI pony úlohy korektně – 3 dvojice. Celková úroveň ve starší kategorii - jezdci ve výsledcích od 1.-6.místa 60 a více %, ostatní pod 60%

Finálový kur – to samé 1.- 6.místo - 65,25-62,075, ostatní pod 60% !!! kur je hodnocen vyššími koeficienty než klasické úlohy !!!! / možno shlédnout na internetu../

V kategorii 14-16 let zůstane tedy 7 jezdců a z nich patrně 1-2 budou soutěžit tedy v masters a mistrovská soutěž bude opravdu pouze do počtu

 

 

 

MČR pony drezura 2015

kategorie

 

celk.počet startujících

11 let

12 let

mladší

 

 

8-12 do 135cm

16

5

8

3

 

8-12 do 148 cm

13

6

7

0

 

kategorie

 

13 let

14 let

15 let

16let

13-16

13

4

4

3

2

 

v případě otevření obou nové kategorie 8-10 let hrozí nenaplnění startovní listiny !! Pro začínající jezdce jiné možnosti – Drezurní šampionát, Drezurní pohár mládeže, OM…

-        Obdobné srovnání je i ve skákání !!!!

Pouze z mých podkladů z pony žebříčku a z výsledků na webu ČJF – nejsem odborník na skokové soutěže …!!!

Účast na skokovém mistrovství 2015 – kategorie  8-12 let

kategorie

 

celk.počet startujících

jezdců

věk 12 let

11 let

10 let

 

9 let

8-12 do 135cm

20

8

7

4

1

8-12 do 148 cm

21

11

8

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V kategorii do 148cm podotýkám, že 9-ti leté dítě konkurovalo starším a vyhrálo MČR pony. Opět tedy je na pováženou, zda se kategorie 8-10 let naplní potřebným počtem startujících / ale v případě ZL+ZL+L patrně ano…. /

 

Obtížnost u původního MČR pony byla nastavená na L+L+S, ale byli to ti nejlepší. Ti začínající mohou absolvovat různé seriály pro svou kategorii, OM ….. + Šampionát nadějí, který je skvělým začátkem a skloubením skákání i drezury při mistrovském klání.

 

Celá nová kategorizace na MČR povede k časově náročnému harmonogramu, kdy děti, startující ve 2 soutěžích budou muset v místě konání setrvat např.5 -6 dní / finanční náročnost / . Ano jedná se o vrchol sezóny, ale jde o to, že mistrovství je pro nejlepší a ne pro účast a vytváření umělých kategorií, pro děti, které mají půl roku zkoušky, jde o sport a na MČR pony mají děti zúročit celoroční přípravu. Pro děti, které vstupují do oficiálního sportu jsou jiné možnosti – Drezurní šampionát, Drezurní pohár mládeže, OM , Skokové seriály, …

 

4.           Dle mého názoru smysl MASTERS …

Přínos pro talentované jezdce s ambicemi  na ME / jistě byla dopředu provedena analýza, kolik jezdců tyto ambice a výkonnost má / vidím v celoroční možnosti startu např. na kvalifikacích na kategorii MASTERS, která by byla začleněna do Drezurního poháru mládeže / pak by pořadatel kvalifikačního kola měl za povinnost vypsat např.alespoň jednu tuto obtížnou úlohu během závodů /. Dalším řešením pro častější vypisování FEI pony úloh by bylo povolení startu velkých koní v těchto úlohách. V roce 2015 na návrh pony komise byla FEI pony úloha přepracována do národní úlohy L6 / pod drezurní pravidla / a od té doby je vypisována a jezdci s pony mají možnost tak tuto mezinárodní úlohu jezdit.

Prosím jen  - např. o jmenovité představení možných adeptů této kategorie, protože opravdu tyto úlohy se jezdec popř.dvojice nenaučí během půl roku… Tato myšlenka by měla být podložena ze strany navrhovatele jmény konkrétních dvojic, pro které bude tato kategorie otevřena, protože u nás jich opravdu není mnoho / 3-4 ??/. A vypisovat do budoucna kategorie, které se nenaplní…

Mistrovské soutěže jsou kategorizovány věkem a dle mého by pak kategorie MASTERS 8-16 let byla pouze soutěží na MČR pony / stejně jako Šampionát nadějí / a nikoli mistrovskou soutěží!!!

5.           Pojem garanta v STP – str.22

Trenéra či instruktora jezdectví každý jezdec bohužel nemá, trénink často probíhá bez licentovaných cvičitelů, trenérů …. v přihlášce by muselo  být u každého nezletilého uvedeno konkrétní jméno odpovědné osoby, která za nezletilé dítě po celou dobu závodů a to nejen MČR odpovídá. / ČLÁNEK 118: ODPOVĚDNÁ OSOBA /

 

6.           Zamýšlené zrušení pony úloh

Počet startů v úlohách v roce 2015 –   naprosto jasně převažují pony úlohy - 350

 

P1

6

úroveň Z

P2 *

69

P4 včetně dvoukolových / P4+P5/

212

P5

62

Z4

28

DU-A

95

DU-B

28

DD

120

úroveň L

DJ

22

L6

3

 

* Nejsou započítány starty z MČR pony z Šampionátu nadějí - P2, které se jely jako součást 3-kolové soutěže a tudíž nebyly vyhodnoceny jako drezurní soutěž

Pro pony jezdce, pořadatele, kteří pořádají pony soutěže jsou prvořadé soutěže pony – na 40m obdélníku, pro jezdce je prvořadé  samostatné vyhlašování výsledků. Areály, které mají problémy s prostorem, příp.halové soutěže na začátku  a konci sezóny uvítají soutěže na 40m obdélníku.

7.           Počet sad medailí – 1.-3.místo

 

 

2016

2017 ??

počet dvojic na MČR pony 2016

skoky

3

7

5+družstva do 135cm+ do 148cm

85

drezura

3

6

5+družstva

41

 

Chci je podotknout, že MČR má být prestižní soutěž pro ty nejlepší / splnění kvalifikace má být celoroční motivací pro jezdce / a ne motivační soutěž pro začátečníky např.ve skákání ve st.ZL, to pak MČR pozbývá smyslu…. Již nyní se mnozí ztrácí v STP, kam vlastně patří jejich svěřenci…

 

 

Tyto připomínky jsem zpracovala po dlouhé úvaze, zda má něco v našem sportu ještě smysl. Pokud vedly k novým změnám v STP pony 2017 konkrétní připomínky z jednotlivých oblastí naší federace, z řad trenérů, členů, rozhodčích … pak rozumím, že se VV ČJF v zájmu „nefunkčního“ modelu dosavadního MČR pony přiklonil k takto zásadní změně. Pokud to bylo pouze ve snaze provést jakoukoliv změnu, pak s těmito novými STP nemohu souhlasit.

 

Ing.Pavlisová Michaela, člen JS U ryzáčka ME75

 

Ve Straškově 9.11.2016