Drezuristé bděte!

Autor: Honza <mahon(at)centrum.cz>, Téma: Pravidla, Vydáno dne: 03. 05. 2016

Na webu ČJF najdete aktualizovaná pravidla k datu 15. 4. 2016 a pozor na pravidla pony, kde se snad doufejme jen vloudil šotek, či je to nedopatření současných představitelů vedení, neboť aktualizovaná verze pravidel zakazuje jezdcům na pony vlastníci licenci na "velkého koně" start na MČR !!!

Úplné znění přílohy F pravidel pony strana 48 - 

2. Jezdci na pony, kteří vlastní  licenci  i na „velké koně“ mohou startovat v drezurních soutěžích bez omezení, mimo MČR.

Toto je ve žlutém podkresu úprava k 15. 4. - co to znamená? Znamená to dle selského výkladu, že jezdec na pony, který vlastní licenci na velkého koně nesmí startovat na MČR a vzhledem k tomu, že je to uvedeno a specifikováno v pravidlech pony platí to pro kategorii pony!!!

Myslíte si stále vy zasvěcení, že je vše úplně v pořádku? Pokud ano, přijde brzy asi opět "uprgrade" pravidel, protože tento nesmysl by zcela jistě "vyřadil" řadu 12 letých a starších jezdců z účasti na MČR pony.

Nezbývá než opět trošku připomenout, že s touto změnou nemá nic společného bývalá komise pony a tato aktualizace svědčí opět o fundovanosti a odbornosti těch, kteří toto pustí do světa. 

Snad najdou odpovědní nějaké "odborníky", kteří toto dají do pořádku, už by bylo dost na čase, neb se nebuduje ale demoluje!!!