Upřesnění postoje členů pony komise ČJF k vyjádření VV ČJF

Autor: Honza <mahon(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 18. 03. 2016

ČJF dnes na své oficiální webu uvádí vyjádření VV ČJF, které se sice v mezidobí mezi jednáními neschází ale stanoviska vydává???
Proto tedy je zde vyjadření odstoupivší manažerky komise k danému vjádření.

Upřesnění postoje členů pony komise ČJF 

 
  
 
   Na základě vyjádření VV ČJF z dnešního rána bych chtěla upřesnit postoj členů mé bývalé komise pony. Do této chvíle není zápis o jednání VV ČJF dne 14.3.2016,takže těžko lze předpokládat,že rezignace všech členů mé komise z rána 16.3.2016 byla reakcí na  rozhodnutí VV na tomto jednání,protože o žádném takovém rozhodnutí nevěděli.
Jejich odstoupení bylo projevem svobodné vůle dospělých lidí, dobrovolných funkcionářů, kteří prostě po dlouhém přemýšlení dospěli k názoru, že už nebudou čekat, jak to dopadne - jestli je  po hlasování členové VV vezmou na milost a budou moci po večerech počítat žebříčky,připravovat projekty pro pony atd. na úkor své další práce i soukromého života.  
Každý si  nějak vážíme sebe i své práce a máme nějakou hrdost.
Můj postoj posléze byl pak vyjádřením souhlasu s názory členů mého týmu a podporou lidí,se kterými jsem mnoho let spolupracovala na úspěšných projektech pro český pony sport... 
 
  
 
V Herouticích 18.3.2016  
 
Mgr.Jana Perníčková