Opřetický podzim

Autor: Honza <mahon(at)centrum.cz>, Téma: Reportáže a fotoreportáže, Vydáno dne: 10. 09. 2010

Předposlední letošní skákání v Opřeticích 18. září 2010 bylo určeno i pro jezdce v sedle pony. Na startu handicapu LP Ceny Dance and Jump se se?lo 15 startujících. V soutěži na čas byla nakonec nejrychlej?í a bezchybná Veronika Součková s AMÁLKOU z JK Český Dvůr.Nedělková Iva NIGHTBEAUTY T, 1. místo v SP
V handicapu SP - Ceně fy Mediservis se se?lo 10 startujících. V rozeskakování pak byla nejrychlej?í Iva Nedělková s NIGHTBEAUTY T z JK Český Dvůr. Grünthalová Nicola BEAUTY - STPB
soutěž STPB - Cena Opřetického dvora byla nakonec pojata jako kvalifikační a obě adeptky zvládly kurz soutěže STPB s jednou chybou. Rychlej?í v rozeskakování pak byla domácí Nicola Grünthalová s BEAUTY JK Opřetice.
Závěr sezony v Opřeticích obsatarají závody 9. října 2010 opět v handicapech LP a SP a soutěži STPB.
Výsledky závodů


V sobotu 18. září 2010 se sejdou příznivci skákání v Opřetickém dvoře u Bene?ova. Pořadatel připravil pro jezdce v sedle pony tři soutěže handicapy LP a SP a skokovou soutěž STPB. Program začíná v 9 hodin soutěží handicap LP na čas. Rozpis závodů