Svijany Cup vrcholí

Autor: Honza <mahon(at)centrum.cz>, Téma: Rozpisy - Skoky, Vydáno dne: 04. 09. 2010

Karolína Vydrová - ATOS - Zduchovice 2010Svijany Pony Cup - série skokových soutěží pro pony v termínech 26. 6. - 17. 7. - 18. 9. 2010 pořádaných na Farmě Vysoká, kterou najdete v Chrastavě přibli?ně 10 km od Liberce uprostřed krásné přírody. Vrcholí svým závěrečným dílem v sobotu 18. září 2010
Sponzor soutěže Svijany a.s. bude vyhodnocovat účast a výsledky v jednotlivých soutěžích pro pony na závodech JS Vysoká v roce 2010 /26.6., 17.7. a 18.9./ a vyhodnotí nejlepší dvojici na posledních závodech 18.9.2010. Tato vítězná dvojice bude odměněna pohárem firmy Svijany a.s. Celková dotace je 15.000,-Kč.
Stránky pořadatele
přihlášky možno i na mail forejtek2@seznam.cz

Rozpis jezdeckých závodů

JEZDECKÁ SPOLEČNOST VYSOKÁ Č.z. 918E2

1. Základní údaje

1.1. Pořadatel JS Vysoká, Vysoká 9, Chrastava u Liberce, areál Farmy Vysoká ? ME 0131

1.2. Datum konání Sobota 18.září 2010

1.3. Místo konání kolbi?tě areál Farma Vysoká

1.4. Kolbi?tě písčité 30x75

1.5. Opracovi?tě pí?čité-hala 22x62

1.6. Funkcionáři ředitel Milan Svoboda

hlavní rozhodčí Jana Bečvářová

sbor rozhodčích Ing. Miroslava Wiedenová, Ing. Zdena Li?ková

technický delegát Ing. Jana Novotná

autor parkurů Ing. Ludvík Jandourek

hlasatel Václava Jaro?ová

správce parkuru Václav Mandík

dohled na opracovi?ti Lenka Svitičová

2. Technické údaje

2.1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu a tento rozpis

2.2. soutěže

2.2.1. Skoková soutěž pony handicap LP PONY SVIJANY CUP 3.kolo

Rozhodovaní podle PJS čl. 238.2.2. Startovné: 250 Kč Peně?ité ceny na 1.-5.místě, v hodnotě 5 000,-Kč /1300-1150-1000-850-700/

2.2.2. Skoková soutěž Z na limitovaný čas CENA firmy MZDY A PLATY spol. s r.o.

Rozhodování dle čl.298.2.1. PJS Startovné 250,-Kč. Peně?ité ceny na 1.-5.místě, v hodnotě 2 500,-Kč /700-600-500-400-300/

2.2.3. soutěž se stupňovanou obtížností do 110 cm se ?olíkem CENA firmy AUTA 24 Rozhodování čl.269.5 PJS na čas bez rozeskakování 8 překá?ek do 110 cm, poslední skok alternativní Startovné 300,-Kč Peně?ité ceny na 1.-5.místě, v hodnotě 3 000,Kč /900-750-600-450-300/

2.2.4. soutěž se stupňovanou obtížností do 120 cm se ?olíkem O POHÁR ANNY ČESKÉ, DJS Artemis a Farma Vysoká

Rozhodování čl.269.5 PJS na čas bez rozeskakování 8 překá?ek do 120 cm Startovné 300,-Kč. Peně?ité ceny na 1.-5.místě, v hodnotě 3 500,Kč /900-800-700-600-500/2.3. Časový rozvrh

Sobota 18.9.2010 8,30 hod ukončení prezentace pro soutěž č.1,2,3,4 u vě?e rozhodčích

9,30 hod soutěž č.1 a následně soutěž č. 2,3,4

3. Všeobecné údaje

3.1. Jmenovité přihlášky: e-mail: forejtek2@seznam.cz nebo adresa JS Vysoká, Frýdlantská 131,46331 Chrastava POUZE ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ přihlášky Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících dle počtu do?lých přihlá?ek

3.2. Uzávěrka jmenovitých přihlá?ek 15.9..2010 do 20 hodin na tel.777 349 751 nebo e-mail: forejtek2@seznam.cz

3.2.1. Definitivní přihlášky 17.9.2010 8-13hod NEPOTVRZENÍ PŘIHLÁ?EK VYLUČUJE CELÝ SUBJEKT

3.3. Peně?ité plnění splatné při prezentaci, dohlá?ky a změny 100% příplatek

3.4. Námitky a stí?nosti v souladu s PJS

3.5. Ve?keré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající slo?ka, pořadatel nenese odpovědnost za případné úrazy, ztráty a po?kození věcí, které by mohly postihnout účastníky závodů nebo koně..

3.6. Zákaz volného pobíhání psů ? pokuta 500,-Kč.4. Veterinární předpisy

4.1. Vedoucí transportu předlo?í před vylo?ením koní příslu?né veterinární doklady obsahující všechny náležitosti podle platných směrnic SVS a OVS pro rok 2010 (záznam o provedené vakcinaci proti chřipce a serologickém vy?etření na infekční anémii).

4.2. Veterinární přejímka koní se nekoná.

5. Poskytované slu?by

5.1. Lékařská slu?ba

5.2. Ubytování a ustájení - proti úhradě, nutno rezervovat předem

5.3. Veterinární slu?ba ? proti úhradě

Sponzor soutěže Svijany a.s. bude vyhodnocovat účast a výsledky v jednotlivých soutěžích pro pony na závodech JS Vysoká v roce 2010 /26.6., 17.7. a 18.9./ a vyhodnotí nejlepší dvojici na posledních závodech 18.9.2010. Tato vítězná dvojice bude odměněna pohárem firmy Svijany a.s. Celková dotace je 15.000,-Kč.
Rozpis schválen SČ oblastí ČJF dne 1.9.2010 Jaroslava Vávrová

Za JS Vysoká ME0131 Martina Svobodová