Zahraniční výjezd do Polské Jaroszowky

Autor: Honza <mahon(at)centrum.cz>, Téma: Reportáže a fotoreportáže, Vydáno dne: 13. 05. 2007

Všestrannost Jaroszowka Dne 3.-5.5. odcestovala česká ekipa militáristů pony na dvoudenní military do Polské Jaroszowky. Z celkového počtu deseti pozvaných se zúčastnilo pouze pět dvojic. Důvodem nezájmu zřejmě byla neznalost této tratě a bezesporu termín blízkého termínu konání.

Všestrannost Jaroszowka Záměr tohoto výjezdu bylo splnění kvalifikačních podmínek pro účast na ME pony a dále pak pro některé dvojice v ni??í soutěži získat zahraniční zku?enosti. Do soutěže P ( parametry stupně ZL ? velké koně) s ambicemi o kvalifikaci nastoupila Aneta Pa?oudková s Lipanem a sestry Příhodovy s Ibalgin Fast a La Queridou. Do soutěže L ( parametry ZK ? velké koně) bylo nahlá?eno celkem 25 startujících, z České Republiky nastoupili Renata Mazalová ? Angelika 6 a Jan Odlo?il se Sagarem. V soutěži ?P? startovalo 17 velkých koní + na?i tři pony. Po drezurní zkou?ce zaujali Aneta ? Lipan 4. místo, Veronika ? Ibalgin Fast 6.místo, Lucie ? La Querida ? 16.místo. V soutěži ?L? Renata ? Angelika 8. a? 10. místo a Jan ? Sagar 15.-16. místo. V terénní zkou?ce absolvovala Aneta ne??astné zastavení na 13. překá?ce 20.tr. bodů Veronika pro?la kurzem čistě pouze s malou penalizací za čas. Lucie po kaskaderském rychlém nájezdu na kombinaci výskoků a seskoků ( Rampy A,B,C). Skončila po dlouhém letu na prvním schodě , ale bohužel bez koně a soutěž nedokončila. Zástupci v soutěži L měli po jednom zastavení.
Nejlépe po dvou zkou?kách si vedl Ibalgin 3. místo a Aneta při hodnocení stylu byla hodnocena na 3.místě. O náročnosti teréní trati stupeň ?P? svědči fakt, že ze 20 koní devět nedokončil. V soutěži ?L? náročnost nebyla pouze v tom, že se zde objevovaly profily skoků, které jsou pro naše tratě pony méně pou?ívané. Kondičními zkou?kami v neděli ráno v?ichni nastoupili ve stejných reprezentačních bundách věnované fi. Zooprodukt, které si vyhráli za loňské výsledky na nedávném Galavečeru pony. Po zku?enostech jsem svěřence uporozňoval na polskou specialitu v oblibě stavění velmi obtí?ných parkurů. Ani letos jsem se nezmýlil. V soutěži ?L? kolmé skoky 105 cm oxery ?íře 120 cm. Počet skoků 10.
Všestrannost Jaroszowka Jan se Sagarem zazářil a absolvoval kurz bez penalizace. Renatě se stal osudný poslední ?iroký oxer. Po neposlu?nosti a následném pádu se rozplynul sen o dokončení a dobrém umístění. Takže hodnocen, byl pouze Sagar, který soutěž dokončil na celkovém 15.místě. V soutěži ?P? při prohlídce ?měnili barvu obličejů i jezdci velkých koní?. Celkem 13 skoků z toho jeden trojskok stacionáty 115 cm oxery 115 cm x 130 cm. Obdivuhodný výkon podala Aneta s Lipanem, kdy? kromě dvou velkých koní absolvovala bez penalizace . Méně zku?ený Ibalgin Fast chyboval 3x a posunul se na celkové 5.místo. Aneta se také díky famóznímu výkonu v parkuru posunula na celkové 7.místo. Takže obě tyto dvojice splnily kvalifikační limit pro účast ME pony v Německu. Všestrannost Jaroszowka
Poděkování patří realizačnímu týmu rodičů, kteří dětem zabezpečili klidné zázemí a proviantní zabezpečení. O?etřovatelům, jeliko? jsme sebou vzali do této funkce děti, kteří teprve v military začínají. A v neposlední řadě trenérům v čele se ?árkou Charvátovou, která v praxi si mohla vyzkou?et svou trenérskou práci ze soustředění, které spolu absolvovali Velký dík ji patří za zalo?ení nové výjezdní tradice. Protože sebou přivezla mnoho dárků a při večerním táboráku s heslem ? Kdy? dárky tak pro všechny? Sám ?Čtvrtníček? vyhodnotil dobré, ?patné a smolné výsledky na?ich reprezentantů.

Za komisy pony
Miloslav Příhoda