Galavečer Pony 2006

Autor: Honza <mahon(at)centrum.cz>, Téma: Reportáže a fotoreportáže, Vydáno dne: 25. 02. 2007

Galavečer Pony 2006 Aktuální zpráva z Rychnova nad Kněžnou, kde proběhl v sobotu Galavečer Pony 2006 zní, že Osobností mezi jezdci je Lenka Vachutková, pony roku je Pegas 12 kterého jezdila Lenka Vachutková a trenérem roku je Ladislav Vachutka. Vyhodnocen byl výkonnostní žebříček. Vyhla?ování doprovázelo předání řady rámcových cen. Více ...

Galavečer Pony 2006...když dárky tak pro všechny...baffte s Úvod Galavečera obstaral Míla Příhoda v duchu známé reklamní kampaně ...kdy? dárky tak pro všechny.., poté již předal slovo i mikrofon Radovanu ?alkovi, který celý večer moderoval. Zhodnocení uplynulého roku zaznělo z úst manažerky Ivety Biolkové a přítomné oslovil i prezident ČJF Jaroslav Pecháček, následovalo vyhodnocení výkonnostních žebříčků kategorie skoky 13-16 let, kde zvítězila Lenka Vachutková, druhá skončila Mí?a Ha?muková a třetí Lucie Strnadlová ceny předávala Ilona Matou?ková. Další kategorií vyhla?ovanou v rámci výsledků výkonnostního žebříčku pony byla starší kategorie v drezuře, kde zvítězila Michala Jirsová, druhá byla dekorována Jana Maludová a třetí Marie Vranková ceny předávala ?árka Charvátová. Jezdcům, kteří opou?tějí kategorii pony popřál Vlado Mestenhauser, jmenovitě Martině To?enovské, Janě Perníčkové, Kateřině Mestenhauserové, Sabině Erbekové, Mílovi Příhodovi, Barboře ?áčkové, Petře Smékalové, Hynkovi Vrankovi a Jakubu Bednářovi. Následovalo vyhlá?ování výkonnostního žebříčku skoků v kategorii jezdců 8-12 let. V té zvítězila Kateřina Kubrická, druhá skončila Marie Kovářová a třetí Tina ?alková. Skoky na podiu vystřídala drezura, kde v mladší kategorii zvítězila Kamila Smékalová za druhou Andreou Beranovou a třetí Karolínou Hájkovou ceny předala Dr. Marie Vranková. Nechyběla ani všestrannost kde vítězkou byla Aneta Pa?oudková, druhá skončila Veronika Příhodová a třetí Kamila Smékalová ceny předávala Renata Marková. Poděkování pro jedinou letošní účastnici ME pony Terezu Jarolímkovou věcnou cenou za?títil Jan Březina. Na řadě byl vrchol večera vyhodnocení ankety Osobnosti pony sportu, která byla vyhodnocena na základě hlasování respondentů z řad pořadatelů pony akcí v roce 2006 a osobností, kteří přispívají k rozvoji pony sportu u nás. Vítězkou v kategorii jezdců se stala Lenka Vachutková cenu předal zástupce sponzora Villa Gineta, pony roku je Pegas 12 cenu Lence Vachutkové za Pegase předala paní Hana Lexová z chaty Moravanka. Trenérem roku se stal Ladislav Vachutka a ceny převzal od zástupců sponzora Troubecké hospodářské a.s.. Vzhledem k tomu, že sponzor ceny pro trenéra roku věnoval dva poháry byl vyhlášen tzv. "stínový trenér" a tím se stala ?árka Charvátová, která měla druhý nejvyšší počet hlasů v anketě. Následovalo předání putovního poháru pořadatelství MČR z rukou manažerky převzal pohár Jaroslav Grodl zástupce pořadatele z Pardubic, kde se uskuteční soutěže ve skoku a drezuře a ve všestrannosti předávala putovní pohár Jaroslava Sůrová z Koles Simoně Heidenraichové z Loštic, kde se letos uskuteční mistrovsví ve všestrannosti. Následovalo vyhlášení Skokanů ceny věnoval a předal Jan Březina a Sympá?áků, kde ceny předával Jan E?pandr zástupce firmy Zooprodukt, která má pro ČR generální zastoupení fy Tattini. Večer pokračoval bohatým rautem. Následovalo slosování vstupenek a netradiční dra?ba "koní", kterou výtečně licitoval Míla Příhoda. Večer u? patřil poté tanci a pro sportuchtivé i bowlingu. Velký dík patří pořadatelům JK PAM Vlčkovice a TJ Hřebčín Kubi?ta. Poděkování patří té? všem sponzorům.
Fotogalerii z Galavečera pony přineseme během týdne.