Malí militaristé na Panské Lí?e

Autor: Honza <mahon(at)centrum.cz>, Téma: Reportáže a fotoreportáže, Vydáno dne: 30. 11. 2006

Fotogalerie ze soustředění
Za podpory pony komise a vstřícného přístupu majitelů areálu Panská Lícha v Brně ?Sobě?icích se ve dnech 27.- 29.10. 2006 uskutečnilo podzimní soustředění pro jezdce military s poníky, kterého se zúčastnilo 12 dětí.
Více v článku Ing. Kvapilové...


Soustředění bylo zaměřeno především na drezurní přípravu pod vedením naší přední drezurní jezdkyně ?árky Charvátové. Vedoucím celého dění během víkendu byl p. Miloslav Příhoda, pod jeho? vedením probíhaly doplňkové skokové hodiny.

Děti pracovaly se svými poníky v?dy samostatně, pouze jeden kůň v hodině, aby mohl být zajižtěn individuální přístup k výcviku a neustálá kontrola probíhající lekce. Velký dík patří sl. Radce Urbančíkové, která velmi obětavě celý výcvik natáčela na videokameru a večer bylo tak mo?né znovu s dětmi lekce probrat.

O děti, koně a jejich doprovod bylo na Panské Lí?e velmi dobře postaráno a nyní je na zvá?ení pony komise, zda tuto začínající spolupráci bude moci dále podporovat a umo?ní military jezdcům s poníky dále se jezdecky vzdělávat pod odborným dohledem.

O zhodnocení soustředění jsme po?ádali ?árku Charvátovou :
Ačkoliv zúčastněné děti i koně byli na rozdílné úrovni a vět?inu z nich jsem neznala, po první seznamovací hodině děti pochopily, co od nich chci, a mohli jsme společně pracovat. Ve výcvikových lekcích jsem se zaměřila především na základní uvolnění, správný sed a cílené pou?ívání pomůcek, co? by mělo být dobrým základem pro všechny jezdce. Díky možnosti individuálního přístupu k jednotlivým jezdcům a koním byl vidět již při následující lekci velký pokrok a to, co děti nepochopily při výcvikové hodině, jsme si vysvětlili při večerní konzultaci při videu. Velmi se mi líbilo, že děti jsou ambiciózní, mají o nové věci zájem a přihlí?ely i hodinám svých kamarádů a tak jsme měli možnost často diskutovat i problémech ostatních koní přímo u obdélníku. Vzdělávat děti je velkým přínosem, je to ten nejlepší start a aby to vše mělo správný smysl, určitě by bylo potřeba v tomto systému pokračovat.